• 00989153312943   |   0098365068004   |  
  • 009851-38649562

خرمای صادراتی ایرانایران با داشتن 240 هزار هکتار سطح زیر کشت خرما و تولید سالانه بیش از یک میلیون تن به عنوان دومین تولید کننده این محصول پس از کشور مصر، در جهان شناخته می شود. بعد از ایران،  کشورهای الجزایر، عربستان، عراق، امارات و پاکستان از مهم ترین تولید کننده های خرما در دنیا به شمار می روند

بهترین خرما کدام است؟

در رتبه بندی جهانی صادرات خرما، ایران با صادرات خرما سالانه به میزان بیش از 400 هزار تن در رتبه  سوم صادرات خرما در جهان قرار گرفته است.
برای بازرگانان حوزه ی محصولات غذایی شاید اولین سوال این باشد که در صادرات بهترین خرما کدام است؟
ایران از نظر سطح زیر کشت خرما در جهان مقام اول را دارد و سالانه مقادیر زیادی از این محصول تولیدی به بازار های دیگر کشورها راه پیدا  کرده و صادرات خرما بسیار پر رونق می باشد.
از این رو ایران با تولید انواع خرمای مرغوب صادراتی مانند ارقام مضافتی، پیارم و… از کشورهای مهم تولیدکننده ی خرما به شمار می رود.

بهترین خرمای ایران

از میان تمامی ارقام خرما که در ایران کشت می شوند می توان بهترین خرمای ایران را ارقامی مانند پیارم، مجول، مضافتی و زاهدی نام برد که درارای بیشترین تقاضا در عرصه ی بازارهای جهانی هستند.
بیشترین میزان تولید خرما در ایران مربوط به استان های خوزستان، فارس، هرمزگان، کرمان، بوشهر و سیستان بلوچستان است که با توجه به نوع اقلیم، واریته های گوناگون خرما کشت می شوند.
 


انواع خرمای صادراتی ایران به تفکیک استان:

استان خوزستان: خرمای سایر (استعمران)
استان فارس: خرما زاهدی و خرما کبکاب
استان هرمزگان: خرمای پیارم (خرما مریمی)
استان کرمان: خرمای مضافتی
استان سیستان و بلوچستان: خرمای مضافتی
استان بوشهر: خرمای کبکاب
 

از مهمترین انواع خرما در ایران می توان به اقلام زیر اشاره کرد:

  • خرما مضافتی (رطب مضافتی)
  • خرما سایر (خرما استعمران)
  • خرما پیارم (خرما مریمی)
  • خرما کبکاب (خرما بهبهان)
  • خرما ربی
  • خرما شاهانی
  • خرما برهی
  • خرما خاصویی
  • خرما مجول

Relationship Economic group of Mazde

WhatsAPP :0097450371197

contact us