• 00989153312943   |   0098365068004   |  
  • 009851-38649562

خرمای پیارم

خرمای پیارم

خرمای پیارم یکی از بهترین ارقام خرمای نیمه خشک ایران است که در منطقه ی حاجی آباد از توابع استان هرمزگان و در نحلستان های این شهر تولید می شود. همانند بقیه انواع خرمای ایران، این نمونه نیز در مناطق جنوبی ایران کشت می شود و از نظر قیمت از دیگر انواع خرما مانند خرمای مضافتی بم ، خرمای زاهدی و خرمای کبکاب دارای قیمت بالاتری می باشد.

در میان انواع خرمای صادراتی ایران، پیارم به دلیل قیمت در بازارهای جهانی و کیفیت بی نظیرش در سطح جهانی شناخته شده و پرطرفدار است.

Relationship Economic group of Mazde

WhatsAPP :0097450371197

contact us